BERNARD FRAN NOLIC​

Pravilo privatnosti za www.bernardjan.com

 

Ova aplikacija prikuplja neke osobne podatke od svojih korisnika.

Ovaj dokument sadrži odjeljak posvećen kalifornijskim potrošačima i njihovim pravima na privatnost.


Ovaj se dokument može ispisati za referencu pomoću naredbe ispisa u postavkama bilo kojeg preglednika.


SAŽETAK PRAVILA

Osobni podaci prikupljani za sljedeće svrhe i rabeći sljedeće usluge:


Analitika
Google analitika s anonimnim IP-om i Google analitika
Osobni podaci: kolačići; podaci o korištenju


Kontaktiranje korisnika
Lista e-pošte ili newsletter i obrazac za kontakt

Osobni podaci: adresa e-pošte; ime; prezime

Prikazivanje sadržaja s vanjskih platformi
Google fontovi
Osobni podaci: podaci o korištenju; razne vrste podataka kako je navedeno u politici privatnosti usluge
 

Praćenje infrastrukture
Sentry 
Osobni podaci: različite vrste podataka kako je navedeno u politici privatnosti usluge
 

Upravljanje kontaktima i slanje poruka

MailChimp

Osobni podaci: adresa e-pošte, ime; prezime
 

Platformske usluge i hosting
Wix

Osobni podaci: razne vrste podataka navedenih u pravilu privatnosti usluge
 

Upravljanje oznakama
Googleov upravitelj oznaka

Osobni podaci: podaci o korištenju


Kontakt podaci


Vlasnik i kontrolor podataka
Bernard Vjeran Franolić
Ilica 218
10000 Zagreb
Hrvatska

Vlasnikova kontakt e-pošta: bernardjanofficial@yahoo.com

ČITAVO PRAVILO PRIVATNOSTI

Vlasnik i kontrolor podataka
Bernard Vjeran Franolic
Ilica 218
10000 Zagreb
Croatia

Vlasnikova kontakt e-pošta: bernardjanofficial@yahoo.com


Vrste prikupljenih podataka

 

Među vrstama osobnih podataka koje prikuplja ova aplikacija, sama ili preko trećih strana, nalaze se: adresa e-pošte; ime: prezime; podaci o korištenju; kolačići.

Potpune pojedinosti o svakoj vrsti prikupljenih osobnih podataka navedene su u posebnim odjeljcima ove politike privatnosti ili posebnim tekstovima objašnjenja koji se prikazuju prije prikupljanja podataka.
Korisnik može slobodno pružiti osobne podatke, ili, u slučaju korištenja podataka, prikupiti automatski prilikom korištenja ove aplikacije.
Osim ako nije navedeno drukčije, svi podaci koje zahtijeva ova prijava obvezni su i neustupanje ovih podataka može onemogućiti ovoj aplikaciji pružanje svojih usluga. U slučajevima u kojima ova aplikacija posebno navodi da neki podaci nisu obvezni, korisnici su slobodni da ne komuniciraju te podatke bez utjecaja na dostupnost ili funkcioniranje usluge.
Korisnici koji nisu sigurni koji su osobni podaci obvezni slobodni su kontaktirati vlasnika.
Svaka upotreba kolačića - ili drugih alata za praćenje - putem ove aplikacije ili vlasnika usluga trećih strana koje koristi ova aplikacija služi svrsi pružanja usluge koju zahtijeva korisnik, uz sve druge svrhe opisane u ovom dokumentu i u politici kolačića, ako je dostupna.

 

Korisnici su odgovorni za sve osobne podatke treće strane koji su dobiveni, objavljeni ili dijeljeni putem ove aplikacije i potvrđuju da imaju pristanak treće strane da daju podatke vlasniku.


Način i mjesto obrade podataka


Metode obrade
Vlasnik poduzima odgovarajuće sigurnosne mjere kako bi spriječio neovlašteni pristup, otkrivanje, izmjenu ili neovlašteno uništenje podataka.
Obrada podataka vrši se korištenjem računala i / ili alata omogućenih informacijama, slijedeći organizacijske postupke i načine koji su strogo povezani s naznačenim ciljevima. Osim vlasnika, u nekim slučajevima podaci mogu biti dostupni određenim vrstama zaduženih osoba koje su uključene u rad ove aplikacije (uprava, prodaja, marketing, pravna administracija sustava) ili vanjske strane (kao što su davatelji tehničkih usluga treće strane, prijevoznici pošte, pružatelji usluga hostinga, IT tvrtke, komunikacijske agencije), koje, ako je potrebno, imenuje vlasnik kao procesore podataka. Ažurirani popis tih stranaka može biti zatražen od Vlasnika u bilo kojem trenutku.


Pravna osnova za obradu
Vlasnik može obraditi osobne podatke koji se odnose na korisnike ako se primjenjuje jedno od sljedećeg:

 

 • korisnici su dali svoj pristanak za jednu ili više specifičnih svrha. Napomena: prema nekim zakonima vlasnik može obrađivati osobne podatke sve dok se korisnik tome ne usprotivi ("isključivanje"), a da se ne mora oslanjati na suglasnost ili neku od sljedećih pravnih osnova. Međutim, to se ne primjenjuje kad god je obrada osobnih podataka podložna europskom zakonu o zaštiti podataka;

 • pružanje podataka je neophodno za izvršenje ugovora s korisnikom i / ili za bilo koje predugovorne obveze iz njega;

 • obrada je neophodna za poštivanje zakonske obveze kojoj je vlasnik predmet;

 • obrada se odnosi na zadatak koji se obavlja u javnom interesu ili u obavljanju službene ovlasti povjerene vlasniku;

 • obrada je neophodna u svrhu legitimnih interesa koje provodi vlasnik ili treća strana.

U svakom slučaju, vlasnik će rado pomoći u razjašnjavanju specifične pravne osnove koja se odnosi na obradu, a osobito je li pružanje osobnih podataka zakonski ili ugovorna obveza ili uvjet koji je neophodan za sklapanje ugovora.
 

Mjesto
Podaci se obrađuju u prostorijama vlasnika i na drugim mjestima na kojima se nalaze strane uključene u obradu.

 

Ovisno o lokaciji korisnika, prijenos podataka može uključivati prijenos podataka korisnika u neku drugu zemlju osim vlastitu. Da bi saznali više o mjestu obrade takvih prenesenih podataka, korisnici mogu provjeriti odjeljak koji sadrži pojedinosti o obradi osobnih podataka.

 

Korisnici također imaju pravo saznati o pravnoj osnovi prijenosa podataka u zemlju izvan Europske unije ili bilo kojoj međunarodnoj organizaciji pod upravom međunarodnog javnog prava ili koju su osnovale dvije ili više država, kao što je UN, te o poduzetim sigurnosnim mjerama od strane vlasnika kako bi zaštitili njihove podatke.

 

Ako se takav prijenos odvija, korisnici mogu saznati više provjerom relevantnih odjeljaka ovog dokumenta ili se obratiti vlasniku koristeći podatke navedene u odjeljku za kontakt.
 

Vrijeme zadržavanja
Osobni podaci obrađuju se i pohranjuju dokle god to zahtijeva svrha za koju su prikupljeni.

Stoga:

 • Osobni podaci prikupljeni za svrhe vezane uz obavljanje ugovora između vlasnika i korisnika bit će zadržani sve dok se takav ugovor ne provede u potpunosti.

 • Osobni podaci prikupljeni u svrhu legitimnih interesa vlasnika zadržavaju se koliko god je potrebno za ispunjenje takvih svrha. Korisnici mogu pronaći određene informacije vezane uz legitimne interese koje vodi vlasnik u relevantnim odjeljcima ovog dokumenta ili kontaktiranjem vlasnika.

 

Vlasniku se može dopustiti zadržavanje osobnih podataka duže vrijeme kada korisnik dade suglasnost za takvu obradu, pod uvjetom da takav pristanak nije povučen. Nadalje, vlasnik može biti dužan čuvati osobne podatke na duži vremenski rok kad god je to potrebno radi obavljanja zakonske obveze ili po nalogu nadležnog tijela.

 

Nakon što istekne razdoblje čuvanja, osobni se podaci brišu. Stoga se pravo na pristup, pravo na brisanje, pravo na ispravak i pravo na prenosivost podataka ne mogu provesti nakon isteka roka čuvanja.


Svrha obrade

 

Podaci o korisniku prikupljaju se kako bi omogućili vlasniku da pruža svoje usluge u skladu sa svojim zakonskim obvezama, odgovara na zahtjeve za izvršenjem, zaštiti svoja prava i interese (ili interese svojih korisnika ili trećih strana), otkrije bilo kakve zlonamjerne ili lažne aktivnosti, kao i sljedeće: kontaktiranje korisnika, upravljanje oznakama, analitika, platforme i hosting, upravljanje kontaktima i slanje poruka, nadzor infrastrukture i prikazivanje sadržaja s vanjskih platformi.

Za specifične informacije o osobnim podacima koji se koriste u svaku svrhu, korisnik se može obratiti odjeljku "Detaljne informacije o obradi osobnih podataka".


Detaljne informacije o obradi osobnih podataka
Osobni se podaci prikupljaju u sljedeće svrhe i koristeći sljedeće usluge:


Analitika


Usluge sadržane u ovom odjeljku omogućuju vlasniku praćenje i analizu web prometa te se mogu koristiti za praćenje ponašanja korisnika.


Google analitika s anonimnim IP-om (Google Ireland Limited)

Google analitika usluga je web analize tvrtke Google Inc. ("Google"). Google koristi prikupljene podatke kako bi pratio i pregledao upotrebu ove aplikacije, pripremio izvješća o svojim aktivnostima i dijelio ih s drugim Googleovim uslugama.
Google može koristiti prikupljene podatke za kontekstualizaciju i prilagodbu oglasa vlastite oglasne mreže.
Ova integracija usluge Google analitika anonimizira vašu IP adresu. Djeluje skraćivanjem IP adresa korisnika unutar država članica Europske unije ili u drugim zemljama ugovornicama u Sporazumu o Europskom gospodarskom prostoru. Samo u iznimnim slučajevima cjelovita IP adresa bit će poslana Google poslužitelju i skraćena u SAD-u.

Obrađeni osobni podaci: kolačići; podaci o korištenju.

Mjesto obrade: Irska – Privacy Policy.

Kategorija osobnih podataka prikupljenih u skladu s CCPA: internetske informacije.

Ova obrada predstavlja prodaju na temelju definicije iz CCPA. Uz podatke iz ove klauzule, korisnik može pronaći informacije u svezi s odustajanjem od prodaje u odjeljku koji detaljno opisuje prava kalifornijskih potrošača.

Google analitika (Google Ireland Limited)

Google analitika usluga je web analize tvrtke Google Inc. ("Google"). Google koristi prikupljene podatke kako bi pratio i pregledao upotrebu ove aplikacije, pripremio izvješća o svojim aktivnostima i dijelio ih s drugim Googleovim uslugama.
Google može koristiti prikupljene podatke za kontekstualizaciju i prilagodbu oglasa vlastite oglasne mreže.

Obrađeni osobni podaci: kolačići; podaci o korištenju.

Mjesto obrade: Irska – Privacy Policy.

Kategorija osobnih podataka prikupljenih u skladu s CCPA: internetske informacije.

Ova obrada predstavlja prodaju na temelju definicije iz CCPA. Uz podatke iz ove klauzule, korisnik može pronaći informacije u svezi s odustajanjem od prodaje u odjeljku koji detaljno opisuje prava kalifornijskih potrošača.


Kontaktiranje korisnika


Lista e-pošte ili newsletter (ova aplikacija)

Registriranjem na listu e-pošte ili za newsletter, korisnikova adresa e-pošte bit će dodana na popis kontakata onih koji mogu primati poruke e-pošte koje sadrže podatke o komercijalnoj ili promotivnoj prirodi u vezi s ovom aplikacijom. Vaša adresa e-pošte može se dodati i na ovaj popis kao rezultat prijave na ovu aplikaciju ili nakon kupnje.

Prikupljeni osobni podaci: adresa e-pošte, ime; prezime.

Kategorija osobnih podataka prikupljenih u skladu s CCPA: identifikatori.


Obrazac za kontakt (ova aplikacija)

Popunjavanjem obrasca za kontakt s podacima, korisnik ovlašćuje ovu aplikaciju da koristi ove podatke kako bi odgovorio na zahtjeve za informacijama, citatima ili bilo kakvu drugu vrstu zahtjeva kako je naznačeno zaglavljem obrasca.

Prikupljeni osobni podaci: adresa e-pošte, ime; prezime.

Kategorija osobnih podataka prikupljenih u skladu s CCPA: identifikatori.

Prikazivanje sadržaja s vanjskih platformi

Ova vrsta usluge omogućuje vam gledanje sadržaja hostiranog na vanjskim platformama izravno sa stranica ove aplikacije i interakciju s njima.
Ova vrsta usluge još uvijek može prikupljati podatke o web prometu za stranice na kojima je usluga instalirana, čak i kada je korisnici ne koriste.

Google fontovi (Google Ireland Limited)

Google Fontovi usluga je vizualizacije tipografije koju pruža Google Ireland Limited, a koja omogućuje ovoj aplikaciji da na svoje stranice ugrađuje ovakav sadržaj.


Obrađeni osobni podaci: podaci o korištenju; razne vrste podataka kako je navedeno u politici privatnosti usluge.

Mjesto obrade: Irska – Privacy Policy.

Kategorija osobnih podataka prikupljenih u skladu s CCPA: internetske informacije.

Ova obrada predstavlja prodaju na temelju definicije iz CCPA. Uz podatke iz ove klauzule, korisnik može pronaći informacije u svezi s odustajanjem od prodaje u odjeljku koji detaljno opisuje prava kalifornijskih potrošača.

Praćenje infrastrukture

Ova vrsta usluge omogućuje ovoj aplikaciji da nadzire uporabu i ponašanje svojih komponenata kako bi se poboljšali njezin rad, održavanje i rješavanje problema.
Koji će se osobni podaci obrađivati ovisi o karakteristikama i načinu provedbe ovih usluga čija je funkcija filtriranje aktivnosti ove aplikacije.

Sentry (Functional Software, Inc.)

Sentry je usluga praćenja koju pruža Functional Software, Inc..

Obrađeni osobni podaci: razne vrste podataka kako je navedeno u politici privatnosti usluge.

Mjesto obrade: SAD – Privacy Policy.

Kategorija osobnih podataka prikupljenih u skladu s CCPA: internetske informacije.

Upravljanje kontaktima i slanje poruka

Ova vrsta usluge omogućuje upravljanje bazom podataka kontakata e-pošte, telefonskih kontakata ili bilo koje druge informacije za kontakt radi komuniciranja s korisnikom.
Te usluge također mogu prikupljati podatke o datumu i vremenu kada je korisnik pregledao poruku, kao i kada je korisnik stupio u interakciju s njom, primjerice klikom na poveznice uključene u poruku.
 

MailChimp (The Rocket Science Group, LLC.)

MailChimp je upravljanje e-adresom i usluga za slanje poruka koju pruža The Rocket Science Group, LLC.

Obrađeni osobni podaci:adreasa e-pošte, ime; prezime.

Mjesto obrade: SAD – Privacy Policy.

Kategorija osobnih podataka prikupljenih u skladu s CCPA: identifikatori.

Ova obrada predstavlja prodaju na temelju definicije iz CCPA. Uz podatke iz ove klauzule, korisnik može pronaći informacije u svezi s odustajanjem od prodaje u odjeljku koji detaljno opisuje prava kalifornijskih potrošača.
 

Platformske usluge i hosting


Ove usluge imaju svrhu hostinga i pokretanja ključnih komponenti ove aplikacije, čime se omogućuje pružanje ove aplikacije iz jedinstvene platforme. Takve platforme pružaju širok raspon alata vlasniku, npr. analitika,
registracija korisnika, komentiranje, upravljanje bazom podataka, e-trgovina, obrada plaćanja - što podrazumijeva prikupljanje i rukovanje osobnim podacima. Neke od tih usluga funkcioniraju preko geografski distribuiranih poslužitelja, čime je teško odrediti stvarnu lokaciju gdje se pohranjuju osobni podaci.


Wix (Wix.com, Ltd.)


Wix je platforma koju pruža Wix.com, Ltd., koji omogućuje vlasniku da izradi, pokrene i ugosti ovu aplikaciju. Wix je vrlo prilagodljiv i može ugostiti web-stranice od jednostavnih blogova do složenih platformi za e-trgovinu.

Obrađeni osobni podaci: različite vrste podataka navedenih u pravilima o privatnosti usluge.

Mjesto obrade: Izrael – Privacy Policy.

Kategorija osobnih podataka prikupljenih u skladu s CCPA: internetske informacije.

Ova obrada predstavlja prodaju na temelju definicije iz CCPA. Uz podatke iz ove klauzule, korisnik može pronaći informacije u svezi s odustajanjem od prodaje u odjeljku koji detaljno opisuje prava kalifornijskih potrošača.
 

Upravljanje oznakama


Ova vrsta usluge pomaže vlasniku da centralizirano upravlja oznakama ili skriptama potrebnim za ovu aplikaciju.
To rezultira protokom podataka korisnika putem ovih usluga, što može rezultirati zadržavanjem ovih podataka.

Googleov upravitelj oznaka (Google Ireland Limited)

Googleov upravitelj oznaka je usluga upravljanja oznakama koju pruža Google Ireland Limited.

Obrađeni osobni podaci: podaci o korištenju.

Mjesto obrade: Irska – Privacy Policy.

Kategorija osobnih podataka prikupljenih u skladu s CCPA: internetske informacije.

Ova obrada predstavlja prodaju na temelju definicije iz CCPA. Uz podatke iz ove klauzule, korisnik može pronaći informacije u svezi s odustajanjem od prodaje u odjeljku koji detaljno opisuje prava kalifornijskih potrošača.

Prava korisnika


Korisnici mogu ostvariti određena prava u vezi s njihovim podacima koje je obradio vlasnik.

Konkretno, korisnici imaju pravo učiniti sljedeće:

 • Povući njihov pristanak u bilo kojem trenutku. Korisnici imaju pravo povući suglasnost ako su prethodno dali pristanak na obradu osobnih podataka.

 • Uložiti prigovor na obradu svojih podataka. Korisnici imaju pravo prigovora na obradu svojih podataka ako se obrada provodi na pravnoj osnovi bez njihova pristanka. Daljnje pojedinosti navedene su u odjeljku koji slijedi.

 • Pristupiti svojim podacima. Korisnici imaju pravo saznati hoće li vlasnik obraditi podatke, dobiti uvid u vezi s određenim aspektima obrade i dobiti kopiju podataka koji se obrađuju.

 • Provjeriti i tražiti ispravak. Korisnici imaju pravo provjeriti točnost njihovih podataka i zatražiti ažuriranje ili ispravljanje podataka.

 • Ograničiti obradu svojih podataka. Korisnici u određenim okolnostima imaju pravo ograničiti obradu svojih podataka. U tom slučaju vlasnik neće obrađivati njihove podatke u bilo koju svrhu osim pohrane.

 • Dobiti brisanje svojih osobnih podataka ili ih na drugi način ukloniti. Korisnici imaju pravo, pod određenim okolnostima, dobiti brisanje svojih podataka od vlasnika.

 • Primiti svoje podatke i prenijeti ih drugom kontroloru. Korisnici imaju pravo primati svoje podatke u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu i, ako je to tehnički izvedivo, prenijeti ih drugom kontroloru bez ikakvih smetnji. Ova se odredba primjenjuje pod uvjetom da se podaci obrađuju automatiziranim sredstvima i da se obrada temelji na pristanku korisnika, u ugovoru čiji je korisnik dio ili na temelju preugovornih obveza.

 • Podnijeti žalbu. Korisnici imaju pravo podnijeti zahtjev pred njihovim nadležnim tijelom za zaštitu podataka.


Pojedinosti o pravu prigovora na obradu
Gdje se osobni podaci obrađuju radi javnog interesa, u obavljanju službene ovlasti koju ima vlasniku ili u svrhe legitimnih interesa koje provodi vlasnik, korisnici mogu prigovoriti takvoj obradi dajući temelj koji se odnosi na njihovu konkretnu situaciju kako bi opravdali prigovor.

Korisnici, međutim, moraju znati da ako se njihovi osobni podaci obrađuju u svrhu izravnog marketinga, toj obradi mogu prigovoriti u bilo kojem trenutku bez ikakvog opravdanja. Da bi saznali obrađuje li vlasnik osobne podatke u svrhu izravnog marketinga, korisnici se mogu uputiti na odgovarajuće odjeljke ovog dokumenta.


Kako ostvariti ta prava
Svi zahtjevi za ostvarivanje korisničkih prava mogu se uputiti vlasniku putem kontakt informacija navedenih u ovom dokumentu. Ti se zahtjevi mogu ostvariti besplatno, a vlasnik će ih riješiti što je ranije moguće i uvijek u roku od mjesec dana.


Pravilo o kolačićima


Ova aplikacija koristi tragale. Da biste saznali više, korisnik može pregledavati pravilo o kolačićima: Cookie Policy.


Dodatne informacije o prikupljanju i obradi podataka


Pravni postupak
Osobni podaci korisnika mogu se koristiti u zakonske svrhe od strane vlasnika na sudu ili u fazama koje dovode do mogućih pravnih radnji koje proizlaze iz nepravilnog korištenja ove aplikacije ili povezanih usluga.
Korisnik izjavljuje da je svjestan da se od vlasnika može zatražiti otkrivanje osobnih podataka na zahtjev javnih tijela.


Dodatne informacije o osobnim podacima korisnika
Osim podataka sadržanih u ovom pravilu privatnosti, ova aplikacija može korisniku dati dodatne i kontekstualne informacije o određenim uslugama ili prikupljanju i obradi osobnih podataka na zahtjev.


Dnevnici sustava i održavanje
Za potrebe korištenja i održavanja, ova aplikacija i usluge treće strane mogu prikupljati datoteke koje bilježe interakciju s ovom aplikacijom (dnevnici sustava) za tu svrhu koriste druge osobne podatke (kao što je IP adresa).


Informacije koje nisu sadržane u ovom pravilu

Više detalja o prikupljanju ili obradi osobnih podataka može se zatražiti od vlasnika u bilo kojem trenutku.
Molimo pogledajte kontakt podatke na početku ovog dokumenta.


Kako se obrađuju zahtjevi "Ne pratite"
Ova aplikacija ne podržava zahtjeve "Ne pratite".
Da biste utvrdili poštuju li usluge treće strane koje koristi zahtjeve "Ne pratite", pročitajte njihova pravila o privatnosti.


Promjene na ovom pravilu privatnosti
Vlasnik zadržava pravo izmjene ovog pravila o privatnosti u bilo koje vrijeme davanjem obavijesti svojim korisnicima na ovoj stranici i eventualno unutar ove prijave (aplikacije?) i / ili - koliko je to tehnički i pravno izvedivo - šaljući obavijesti korisnicima putem bilo kakvih kontaktnih podataka dostupnih vlasniku. Preporučljivo je često provjeriti ovu stranicu, odnoseći se na datum posljednje izmjene navedene na dnu.

Ako promjene utječu na postupke obrade obavljene na temelju suglasnosti korisnika, vlasnik će prikupiti novi pristanak od korisnika, gdje je to potrebno.

Informacije za potrošače u Kaliforniji

Ovaj dio dokumenta integrira i nadopunjuje informacije sadržane u ostatku politike o privatnosti, a pružaju ga tvrtke koje vode ovu aplikaciju i, ako je to slučaj, njegov nadređeni član, podružnice i pridružena društva (za potrebe ovog odjeljka zajednički se nazivaju "mi", "mi", „naši”).

Odredbe sadržane u ovom odjeljku odnose se na sve korisnike koji su potrošači s prebivalištem u Kaliforniji, Sjedinjene Države, prema "Kalifornijskom zakonu o privatnosti potrošača iz 2018." (korisnici se navode u nastavku jednostavno kao "vi", "vaše", "vaše"), a za takve potrošače ove odredbe zamjenjuju sve druge eventualno različite ili suprotne odredbe sadržane u politici privatnosti.

Ovaj dio dokumenta koristi izraz "osobni podaci" kako je definiran u Kalifornijskom zakonu o privatnosti potrošača (CCPA).
 

Kategorije osobnih podataka koje se prikupljaju, objavljuju ili prodaju

U ovom smo odjeljku saželi kategorije osobnih podataka koje smo prikupili, otkrili ili prodali i svrhe istih. O ovim aktivnostima možete detaljno pročitati u odjeljku "Detaljne informacije o obradi osobnih podataka" u ovom dokumentu.


Informacije koje prikupljamo: kategorije osobnih podataka koje prikupljamo

Prikupili smo sljedeće kategorije osobnih podataka o vama: identifikatore i internetske podatke.

Nećemo prikupljati dodatne kategorije osobnih podataka bez da vas obavijestimo.

Kako prikupljamo podatke: koji su izvori osobnih podataka koje prikupljamo?

Prikupljamo gore navedene kategorije osobnih podataka od vas izravno ili neizravno kada koristite ovu aplikaciju.

Primjerice, izravno dajete svoje osobne podatke kada podnosite zahtjeve putem bilo kojeg obrasca u ovoj aplikaciji. Osobne podatke također pružate neizravno kada navigirate ovom aplikacijom, jer se osobni podaci o vama automatski promatraju i prikupljaju. Konačno, možemo prikupljati vaše osobne podatke od trećih strana koja rade s nama u vezi s uslugom ili funkcioniranjem ove aplikacije i njezinim značajkama.

Kako koristimo podatke koje prikupljamo: dijeljenje i otkrivanje vaših osobnih podataka s trećim stranama u poslovne svrhe

Osobne podatke koje prikupljamo o vama možemo otkriti trećoj strani u poslovne svrhe. U ovom slučaju sklapamo pisani ugovor s takvom trećom stranom koja zahtijeva da primatelj osobne podatke čuva povjerljivim i ne koristi ih u druge svrhe (osim) potrebnih za provedbu ugovora.

Također možemo otkriti vaše osobne podatke trećim stranama kad nas izričito tražite ili ovlastite da to učinimo kako bismo vam pružili našu uslugu.

Da biste saznali više o svrhama obrade, pogledajte odgovarajući odjeljak ovog dokumenta.

Prodaja vaših osobnih podataka

Za naše svrhe, riječ "prodaja" znači svaka "prodaja, iznajmljivanje, puštanje, otkrivanje, širenje, stavljanje na raspolaganje, prijenos ili na drugi način iskomunicirano usmeno, pismeno ili elektroničkim putem, osobnih podataka potrošača od strane tvrtke do druge tvrtke ili treće strane, za novčane ili druge vrijedne naknade".

To znači da se, primjerice, prodaja može dogoditi kad god neka aplikacija pokrene oglase ili izvrši statističke analize prometa ili prikaza, ili jednostavno zato što koristi alate poput dodataka na društvenim mrežama i slično.
 

Vaše pravo na odustajanje od prodaje osobnih podataka

Imate pravo odustati od prodaje vaših osobnih podataka. To znači da ćemo se uvijek pridržavati vašeg zahtjeva kad god tražite da prestanemo prodavati vaše podatke.
Takvi se zahtjevi mogu podnijeti slobodno, u bilo koje vrijeme, bez podnošenja bilo kakvog provjerljivog zahtjeva, jednostavno slijedeći upute u nastavku.

Upute za odustajanje od prodaje osobnih podataka

Ako želite znati više ili iskoristiti svoje pravo na odustajanje od prodaje u ovoj aplikaciji, kako na mreži, tako i izvan nje, možete nam se obratiti za daljnje informacije koristeći kontakt podatke navedene u ovom dokumentu.

U koje svrhe koristimo vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke možemo koristiti kako bismo omogućili operativno funkcioniranje ove aplikacije i njenih značajki ("poslovne svrhe"). U takvim će se slučajevima vaši osobni podaci obrađivati na način koji je potreban i proporcionalan poslovnoj svrsi za koju su prikupljeni, i strogo u granicama kompatibilnih operativnih svrha.

Vaše osobne podatke možemo koristiti i iz drugih razloga, kao što su komercijalne svrhe (kao što je navedeno u odjeljku "Detaljne informacije o obradi osobnih podataka" u ovom dokumentu), kao i radi poštivanja zakona i obrane naših prava ispred nadležnih tijela gdje su naša prava i interesi ugroženi ili trpimo stvarnu štetu.

Nećemo koristiti vaše osobne podatke u različite, nepovezane ili nekompatibilne svrhe bez da vas obavijestimo.
 

Vaša prava na privatnost u Kaliforniji i kako ih iskoristiti

Pravo na znanje i prenosivost

Imate pravo tražiti da vam otkrijemo:

 • kategorije i izvori osobnih podataka koje prikupljamo o vama, svrhe u kojima koristimo vaše podatke i s kojima se takvi podaci dijele;

 • u slučaju prodaje osobnih podataka ili otkrivanja u poslovne svrhe, dva odvojena popisa na kojima otkrivamo:

 1. za prodaju, kategorije osobnih podataka koje kupuje svaka kategorija primatelja;

 2. za otkrivanja u poslovne svrhe, kategorije osobnih podataka dobivene od svake kategorije primatelja.

Gore opisano otkrivanje bit će ograničeno na osobne podatke prikupljene ili korištene u posljednjih 12 mjeseci.

Ako svoj odgovor dostavimo elektroničkim putem, priložene informacije bit će "prenosive", tj. isporučene u lako upotrebljivom formatu koji će vam omogućiti nesmetano slanje podataka drugom entitetu – pod uvjetom da je to tehnički izvedivo.
 

Pravo zatražiti brisanje vaših osobnih podataka

Imate pravo tražiti da izbrišemo bilo koje vaše osobne podatke, osim izuzeća utvrđenih zakonom (poput, uključujući, ali ne ograničavajući se na to gdje se podaci koriste za prepoznavanje i ispravljanje pogrešaka u ovoj aplikaciji, radi otkrivanja sigurnosti incidenata i zaštite od lažnih ili nezakonitih radnji, ostvarivanja određenih prava itd.).

Ako se ne primjenjuju nikakve zakonske iznimke, uslijed ostvarivanja vašeg prava, izbrisat ćemo vaše osobne podatke i uputiti bilo kojeg od naših pružatelja usluga na to.
 

Kako ostvariti svoja prava

Da biste iskoristili gore opisana prava, morate nam poslati svoj provjerljivi zahtjev kontaktirajući nas putem detalja u ovom dokumentu.

Da bismo odgovorili na vaš zahtjev, potrebno je da znamo tko ste. Stoga gornja prava možete ostvariti samo podnošenjem provjerljivog zahtjeva koji mora:

 • pružiti dovoljno podataka koji nam omogućuju razumnu provjeru da ste osoba o kojoj smo prikupili osobne podatke ili ovlašteni predstavnik;

 • opisati svoj zahtjev s dovoljno detalja koji nam omogućuju pravilno razumijevanje, procjenu i odgovor na njega.

Nećemo odgovoriti na bilo koji zahtjev ako nismo u mogućnosti provjeriti vaš identitet i stoga potvrditi da se osobni podaci u našem posjedu zapravo odnose na vas.

Ako ne možete osobno podnijeti zahtjev za provjeru, možete ovlastiti osobu registriranu kod kalifornijskog državnog tajnika da djeluje u vaše ime.

Ako ste punoljetna osoba, možete podnijeti zahtjev za provjeru uime maloljetnika pod vašim roditeljskim autoritetom.

Možete podnijeti maksimalno dva zahtjeva u razdoblju od 12 mjeseci.

Kako i kada se očekuje da obrađujemo vaš zahtjev

Potvrdit ćemo primitak vašeg provjerljivog zahtjeva u roku od deset dana i dati podatke o tome kako ćemo obraditi vaš zahtjev.

Na vaš zahtjev odgovorit ćemo u roku od 45 dana od primitka. Trebamo li više vremena, objasnit ćemo vam razloge zašto i koliko nam treba još vremena. S tim u svezi, imajte na umu da nam može biti potrebno do 90 dana da ispunimo vaš zahtjev.

Naša objava obuhvaća prethodno razdoblje od 12 mjeseci.

Ako odbijemo vaš zahtjev, objasnit ćemo vam razloge našeg odbijanja.

Ne naplaćujemo naknadu za obradu ili odgovor na vaš provjerljivi zahtjev ako takav zahtjev nije očigledno neutemeljen ili pretjeran. U takvim slučajevima možemo naplatiti razumnu naknadu ili odbiti djelovati po zahtjevu. U oba ćemo slučaja priopćiti svoje izbore i objasniti razloge koji stoje iza toga.

Definicije i zakonske reference


Osobni podaci (ili podaci)

Sve informacije koje izravno, neizravno ili u vezi s drugim informacijama - uključujući osobni identifikacijski broj - omogućuju identifikaciju ili identifikaciju fizičke osobe.


Podaci o korištenju

Informacije prikupljene automatski putem ove aplikacije (ili usluge trećih strana koje se koriste u ovoj aplikaciji), što može uključivati: IP adrese ili nazive domena računala koje koriste korisnici koji se služe ovom aplikacijom, URI adrese (Uniform Resource Identifier), vrijeme zahtjeva, način korištenja za slanje zahtjeva poslužitelju, veličina zaprimljene datoteke u odgovoru, numerički kod koji pokazuje status poslužiteljeva odgovora (uspješan ishod, pogreška itd.), zemlja podrijetla, značajke preglednika i operacijskog sustava koje koristi korisnik, različite vremenske detalje po posjetu (npr. vrijeme provedeno na svakoj stranici unutar aplikacije i pojedinosti o putu koji slijedi unutar aplikacije s posebnim osvrtom na slijed posjećenih stranica i druge parametre o operacijskom sustavu uređaja i / ili korisničkom informatičkom okruženju.
 

Korisnik

Pojedinac koji koristi ovu prijavu i koji se, ako nije drukčije navedeno, podudara s predmetom podataka.
 

Predmet podataka

Fizička osoba na koju se odnose osobni podaci.


Obrađivač podataka (ili nadzornik podataka)

Fizička ili pravna osoba, javno tijelo, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime kontrolora, kako je opisano u ovom pravilu privatnosti.


Kontrolor podataka (ili vlasnik)

Fizička ili pravna osoba, javno tijelo, agencija ili drugo tijelo koje sama ili zajedno s drugima određuje svrhe i načine obrade osobnih podataka, uključujući sigurnosne mjere koje se odnose na rad i uporabu ove aplikacije. Kontrolor podataka, osim ako nije drukčije navedeno, jest vlasnik ove aplikacije.


Ova aplikacija

Sredstva kojima se prikupljaju i obrađuju osobni podaci korisnika.

Usluga

Usluga koju pruža ova aplikacija kao što je opisano u relativnim uvjetima (ako je dostupno) i na ovoj web lokaciji / aplikaciji.


Europska unija (ili EU)

Ako nije drukčije navedeno, sve reference Europskoj uniji u okviru ovog dokumenta uključuju sve trenutne članice Europske unije i Europski gospodarski prostor.


Kolačić

Kolačići su tragači koji se sastoje od malih skupova podataka pohranjenih u korisnikovom pregledniku.

Tragač

Tragač označava bilo koju tehnologiju - npr. kolačiće, jedinstvene identifikatore, web-svjetionike, ugrađene skripte, e-oznake i otiske prstiju - koja omogućuje praćenje korisnika, primjerice pristupanjem ili pohranjivanjem podataka na uređaju korisnika.


Pravne informacije

Ova izjava o zaštiti privatnosti pripremljena je na temelju odredbi višestrukih zakona, uključujući i čl. 13/14 Uredbe (EU) 2016/679 (Opća uredba o zaštiti podataka).

Ovo se pravilo privatnosti odnosi isključivo na ovu aplikaciju, ako u ovom dokumentu nije navedeno drukčije.

Zadnje ažuriranje: 23. studenog 2020.
iubenda je poslužitelj ovog sadržaja i prikuplja samo osobne podatke koji su strogo potrebni za njegovo pružanje