BERNARD FRAN NOLIC​

Pravilo privatnosti za www.bernardjan.com
Ova aplikacija prikuplja neke Osobne podatke od svojih Korisnika.


SAŽETAK PRAVILA

Osobni podaci prikupljani za sljedeće svrhe i rabeći sljedeće usluge:


Analitika
Google Analytics s anonimnim IP-om i Google Analytics
Osobni podaci: kolačići i podaci o korištenju
Kontaktiranje korisnika
Lista e-pošte ili newsletter i obrazac za kontakt

Osobni podaci: adresa e-pošte, ime i prezime

Upravljanje kontaktima i slanje poruka

MailChimp

Osobni podaci: adresa e-pošte, ime i prezime
Platformske usluge i hosting
Wix

Osobni podaci: razne vrste podataka navedenih u pravilu privatnosti usluge
Upravljanje oznakama
Googleov upravitelj oznaka

Osobni podaci: kolačići i podaci o korištenju


Kontakt podaci


Vlasnik i kontrolor podataka
Bernard Vjeran Franolic
Ilica 218
10000 Zagreb
Croatia
Vlasnikova kontak e-pošta: bernardjanofficial@yahoo.com

KOMPLETNO PRAVILO PRIVATNOSTI

Vlasnik i kontrolor podataka
Bernard Vjeran Franolic
Ilica 218
10000 Zagreb
Croatia
Vlasnikova kontakt e-pošta: bernardjanofficial@yahoo.com


Vrste prikupljenih podataka
Među vrstama osobnih podataka koje prikuplja ova aplikacija, sama ili preko trećih strana, nalaze se: adresa e-pošte, ime, prezime, kolačići i podaci o korištenju.
Potpune pojedinosti o svakoj vrsti prikupljenih osobnih podataka navedene su u posebnim odjeljcima ove politike privatnosti ili posebnim tekstovima objašnjenja koji se prikazuju prije prikupljanja podataka.
Korisnik može slobodno pružiti osobne podatke, ili, u slučaju korištenja podataka, prikupiti automatski prilikom korištenja ove aplikacije.
Osim ako nije navedeno drukčije, svi podaci koje zahtijeva ova prijava obvezni su i neustupanje ovih podataka može onemogućiti ovoj aplikaciji pružanje svojih usluga. U slučajevima u kojima ova aplikacija posebno navodi da neki podaci nisu obvezni, korisnici su slobodni da ne komuniciraju te podatke bez utjecaja na dostupnost ili funkcioniranje usluge.
Korisnici koji nisu sigurni koji su osobni podaci obvezni slobodni su kontaktirati vlasnika.
Svaka upotreba kolačića - ili drugih alata za praćenje - putem ove aplikacije ili vlasnika usluga trećih strana koje koristi ova aplikacija služi svrsi pružanja usluge koju zahtijeva korisnik, uz sve druge svrhe opisane u ovom dokumentu i u politici kolačića, ako je dostupna.
Korisnici su odgovorni za sve osobne podatke treće strane koji su dobiveni, objavljeni ili dijeljeni putem ove aplikacije i potvrđuju da imaju pristanak treće strane da daju podatke vlasniku.


Način i mjesto obrade podataka


Metode obrade
Vlasnik poduzima odgovarajuće sigurnosne mjere kako bi spriječio neovlašteni pristup, otkrivanje, izmjenu ili neovlašteno uništenje podataka.
Obrada podataka vrši se korištenjem računala i / ili alata omogućenih informacijama, slijedeći organizacijske postupke i načine koji su strogo povezani s naznačenim ciljevima. Osim vlasnika, u nekim slučajevima podaci mogu biti dostupni određenim vrstama zaduženih osoba koje su uključene u rad ove aplikacije (uprava, prodaja, marketing, pravna administracija sustava) ili vanjske strane (kao što su davatelji tehničkih usluga treće strane, prijevoznici pošte, pružatelji usluga hostinga, IT tvrtke, komunikacijske agencije), koje, ako je potrebno, imenuje vlasnik kao procesore podataka. Ažurirani popis tih stranaka može biti zatražen od Vlasnika u bilo kojem trenutku.


Pravna osnova za obradu
Vlasnik može obraditi osobne podatke koji se odnose na korisnike ako se primjenjuje jedno od sljedećeg:


 korisnici su dali svoj pristanak za jednu ili više specifičnih svrha. Napomena: prema nekim zakonima vlasnik može obrađivati osobne podatke sve dok se korisnik tome ne usprotivi ("isključivanje"), a da se ne mora oslanjati na suglasnost ili neku od sljedećih pravnih osnova. Međutim, to se ne primjenjuje kad god je obrada osobnih podataka podložna europskom zakonu o zaštiti podataka;
 pružanje podataka je neophodno za izvršenje ugovora s korisnikom i / ili za bilo koje predugovorne obveze iz njega;
 obrada je neophodna za poštivanje zakonske obveze kojoj je vlasnik predmet;
 obrada se odnosi na zadatak koji se obavlja u javnom interesu ili u obavljanju službene ovlasti povjerene vlasniku;
 obrada je neophodna u svrhu legitimnih interesa koje provodi vlasnik ili treća strana.
U svakom slučaju, vlasnik će rado pomoći u razjašnjavanju specifične pravne osnove koja se odnosi na obradu, a osobito je li pružanje osobnih podataka zakonski ili ugovorna obveza ili uvjet koji je neophodan za sklapanje ugovora.
Mjesto
Podaci se obrađuju u prostorijama vlasnika i na drugim mjestima na kojima se nalaze strane uključene u obradu.
Ovisno o lokaciji korisnika, prijenos podataka može uključivati prijenos podataka korisnika u neku drugu zemlju osim vlastitu. Da bi saznali više o mjestu obrade takvih prenesenih podataka, korisnici mogu provjeriti odjeljak koji sadrži pojedinosti o obradi osobnih podataka.
Korisnici također imaju pravo saznati o pravnoj osnovi prijenosa podataka u zemlju izvan Europske unije ili bilo kojoj međunarodnoj organizaciji pod upravom međunarodnog javnog prava ili koju su osnovale dvije ili više država, kao što je UN, te o poduzetim sigurnosnim mjerama od strane vlasnika kako bi zaštitili njihove podatke.
Ako se takav prijenos odvija, korisnici mogu saznati više provjerom relevantnih odjeljaka ovog dokumenta ili se obratiti vlasniku koristeći podatke navedene u odjeljku za kontakt.
Vrijeme zadržavanja
Osobni podaci obrađuju se i pohranjuju dokle god to zahtijeva svrha za koju su prikupljeni.
Stoga:

 Osobni podaci prikupljeni za svrhe vezane uz obavljanje ugovora između vlasnika i korisnika bit će zadržani sve dok se takav ugovor ne provede u potpunosti.
 Osobni podaci prikupljeni u svrhu legitimnih interesa vlasnika zadržavaju se koliko god je potrebno za ispunjenje takvih svrha. Korisnici mogu pronaći određene informacije vezane uz legitimne interese koje vodi vlasnik u relevantnim odjeljcima ovog dokumenta ili kontaktiranjem vlasnika.
Vlasniku se može dopustiti zadržavanje osobnih podataka duže vrijeme kada korisnik dade suglasnost za takvu obradu, pod uvjetom da takav pristanak nije povučen. Nadalje, vlasnik može biti dužan čuvati osobne podatke na duži vremenski rok kad god je to potrebno radi obavljanja zakonske obveze ili po nalogu nadležnog tijela.
Nakon što istekne razdoblje čuvanja, osobni se podaci brišu. Stoga se pravo na pristup, pravo na brisanje, pravo na ispravak i pravo na prenosivost podataka ne mogu provesti nakon isteka roka čuvanja.


Svrha obrade
Podaci o korisniku prikupljaju se kako bi omogućili vlasniku pružanje svojih usluga, kao i za sljedeće svrhe: kontaktiranje korisnika, upravljanje oznakama, usluge Google Analytics i platforme, hosting i upravljanje kontaktima i slanje poruka..
Korisnici mogu pronaći daljnje detaljne informacije o takvim oblicima obrade te o određenim osobnim podacima koji se koriste za svaku svrhu u odgovarajućim odjeljcima ovog dokumenta.


Detaljne informacije o obradi osobnih podataka
Osobni se podaci prikupljaju u sljedeće svrhe i koristeći sljedeće usluge:


Analitika


Usluge sadržane u ovom odjeljku omogućuju vlasniku praćenje i analizu web prometa te se mogu koristiti za praćenje ponašanja korisnika.


Google Analytics s anonimnim IP-om (Google Ireland Limited)
Google Analytics usluga je web analize tvrtke Google Inc. ("Google"). Google koristi prikupljene podatke kako bi pratio i pregledao upotrebu ove aplikacije, pripremio izvješća o svojim aktivnostima i dijelio ih s drugim Googleovim uslugama.
Google može koristiti prikupljene podatke za kontekstualizaciju i prilagodbu oglasa vlastite oglasne mreže.
Ova integracija usluge Google Analytics anonimizira vašu IP adresu. Djeluje skraćivanjem IP adresa korisnika unutar država članica Europske unije ili u drugim zemljama ugovornicama u Sporazumu o Europskom gospodarskom prostoru. Samo u iznimnim slučajevima cjelovita IP adresa bit će poslana Google poslužitelju i skraćena u SAD-u.
Prikupljeni osobni podaci: kolačići i podaci o korištenju.
Mjesto obrade: Irska – Privacy Policy.


Google Analytics (Google Ireland Limited)
Google Analytics usluga je web analize tvrtke Google Inc. ("Google"). Google koristi prikupljene podatke kako bi pratio i pregledao upotrebu ove aplikacije, pripremio izvješća o svojim aktivnostima i dijelio ih s drugim Googleovim uslugama.
Google može koristiti prikupljene podatke za kontekstualizaciju i prilagodbu oglasa vlastite oglasne mreže.
Prikupljeni osobni podaci: kolačići i podaci o korištenju.
Mjesto obrade: Irska – Privacy Policy. Sudionik štitova privatnosti.


Kontaktiranje korisnika


Lista e-pošte ili newsletter (ova aplikacija)

Registriranjem na listu e-pošte ili za newsletter, korisnikova adresa e-pošte bit će dodana na popis kontakata onih koji mogu primati poruke e-pošte koje sadrže podatke o komercijalnoj ili promotivnoj prirodi u vezi s ovom aplikacijom. Vaša adresa e-pošte može se dodati i na ovaj popis kao rezultat prijave na ovu aplikaciju ili nakon kupnje.
Prikupljeni osobni podaci: adresa e-pošte, ime i prezime.


Obrazac za kontakt (ova aplikacija)
Popunjavanjem obrasca za kontakt s podacima, korisnik ovlašćuje ovu aplikaciju da koristi ove podatke kako bi odgovorio na zahtjeve za informacijama, citatima ili bilo kakvu drugu vrstu zahtjeva kako je naznačeno zaglavljem obrasca.
Prikupljeni osobni podaci: adresa e-pošte, ime i prezime.


Upravljanje kontaktima i slanje poruka

 

Ova vrsta usluge omogućuje upravljanje bazom podataka kontakata e-pošte, telefonskih kontakata ili bilo koje druge informacije za kontakt radi komuniciranja s korisnikom.
Te usluge također mogu prikupljati podatke o datumu i vremenu kada je korisnik pregledao poruku, kao i kada je korisnik stupio u interakciju s njom, primjerice klikom na poveznice uključene u poruku.
MailChimp (The Rocket Science Group, LLC.)
MailChimp je upravljanje e-adresom i usluga za slanje poruka koju pruža The Rocket Science Group, LLC.
Prikupljeni osobni podaci:adreasa e-pošte, ime i prezime.
Mjesto obrade: SAD – Privacy Policy. Sudionik štita privatnosti.
 

Platformske usluge i hosting


Ove usluge imaju svrhu hostinga i pokretanja ključnih komponenti ove aplikacije, čime se omogućuje pružanje ove aplikacije iz jedinstvene platforme. Takve platforme pružaju širok raspon alata vlasniku, npr. analitika,
registracija korisnika, komentiranje, upravljanje bazom podataka, e-trgovina, obrada plaćanja - što podrazumijeva prikupljanje i rukovanje osobnim podacima. Neke od tih usluga funkcioniraju preko geografski distribuiranih poslužitelja, čime je teško odrediti stvarnu lokaciju gdje se pohranjuju osobni podaci.


Wix (Wix.com, Ltd.)


Wix je platforma koju pruža Wix.com, Ltd., koji omogućuje vlasniku da izradi, pokrene i ugosti ovu aplikaciju.
Wix je vrlo prilagodljiv i može ugostiti web-stranice od jednostavnih blogova do složenih platformi za e-trgovinu.
Prikupljeni osobni podaci: različite vrste podataka navedenih u pravilima o privatnosti usluge.
Mjesto obrade: Izrael – Privacy Policy.


Upravljanje oznakama


Ova vrsta usluge pomaže vlasniku da centralizirano upravlja oznakama ili skriptama potrebnim za ovu aplikaciju.
To rezultira protokom podataka korisnika putem ovih usluga, što može rezultirati zadržavanjem ovih podataka.
Googleov upravitelj oznaka (Google Ireland Limited)
Googleov upravitelj oznaka je usluga upravljanja oznakama koju pruža Google LLC.
Prikupljeni osobni podaci: kolačići i podaci o korištenju.
Mjesto obrade: Irska – Privacy Policy.


Prava korisnika


Korisnici mogu ostvariti određena prava u vezi s njihovim podacima koje je obradio vlasnik.
Konkretno, korisnici imaju pravo učiniti sljedeće:
Povući njihov pristanak u bilo kojem trenutku. Korisnici imaju pravo povući suglasnost ako su prethodno dali pristanak na obradu osobnih podataka.
Uložiti prigovor na obradu svojih podataka. Korisnici imaju pravo prigovora na obradu svojih podataka ako se obrada provodi na pravnoj osnovi bez njihova pristanka. Daljnje pojedinosti navedene su u odjeljku koji slijedi.
Pristupiti svojim podacima. Korisnici imaju pravo saznati hoće li vlasnik obraditi podatke, dobiti uvid u vezi s određenim aspektima obrade i dobiti kopiju podataka koji se obrađuju.
Provjeriti i tražiti ispravak. Korisnici imaju pravo provjeriti točnost njihovih podataka i zatražiti ažuriranje ili ispravljanje podataka.

Ograničiti obradu svojih podataka. Korisnici u određenim okolnostima imaju pravo ograničiti obradu svojih podataka. U tom slučaju vlasnik neće obrađivati njihove podatke u bilo koju svrhu osim pohrane.
Dobiti brisanje svojih osobnih podataka ili ih na drugi način ukloniti. Korisnici imaju pravo, pod određenim okolnostima, dobiti brisanje svojih podataka od vlasnika.
Primiti svoje podatke i prenijeti ih drugom kontroloru. Korisnici imaju pravo primati svoje podatke u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu i, ako je to tehnički izvedivo, prenijeti ih drugom kontroloru bez ikakvih smetnji. Ova se odredba primjenjuje pod uvjetom da se podaci obrađuju
automatiziranim sredstvima i da se obrada temelji na pristanku korisnika, u ugovoru čiji je korisnik dio ili na temelju preugovornih obveza.
Podnijeti žalbu. Korisnici imaju pravo podnijeti zahtjev pred njihovim nadležnim tijelom za zaštitu podataka.


Pojedinosti o pravu prigovora na obradu
Gdje se osobni podaci obrađuju radi javnog interesa, u obavljanju službene ovlasti koju ima vlasniku ili u svrhe legitimnih interesa koje provodi vlasnik, korisnici mogu prigovoriti takvoj obradi dajući temelj koji se odnosi na njihovu konkretnu situaciju kako bi opravdali prigovor.
Korisnici, međutim, moraju znati da ako se njihovi osobni podaci obrađuju u svrhu izravnog marketinga, toj obradi mogu prigovoriti u bilo kojem trenutku bez ikakvog opravdanja. Da bi saznali obrađuje li vlasnik osobne podatke u svrhu izravnog marketinga, korisnici se mogu uputiti na odgovarajuće odjeljke ovog dokumenta.


Kako ostvariti ta prava
Svi zahtjevi za ostvarivanje korisničkih prava mogu se uputiti vlasniku putem kontakt informacija navedenih u ovom dokumentu. Ti se zahtjevi mogu ostvariti besplatno, a vlasnik će ih riješiti što je ranije moguće i uvijek u roku od mjesec dana.


Pravilo o kolačićima


Ova aplikacija koristi kolačiće. Da biste saznali više i detaljne obavijesti o kolačićima, korisnik može pregledavati pravilo o kolačićima: Cookie Policy.


Dodatne informacije o prikupljanju i obradi podataka


Pravni postupak
Osobni podaci korisnika mogu se koristiti u zakonske svrhe od strane vlasnika na sudu ili u fazama koje dovode do mogućih pravnih radnji koje proizlaze iz nepravilnog korištenja ove aplikacije ili povezanih usluga.
Korisnik izjavljuje da je svjestan da se od vlasnika može zatražiti otkrivanje osobnih podataka na zahtjev javnih tijela.


Dodatne informacije o osobnim podacima korisnika
Osim podataka sadržanih u ovom pravilu privatnosti, ova aplikacija može korisniku dati dodatne i kontekstualne informacije o određenim uslugama ili prikupljanju i obradi osobnih podataka na zahtjev.


Dnevnici sustava i održavanje
Za potrebe korištenja i održavanja, ova aplikacija i usluge treće strane mogu prikupljati datoteke koje bilježe interakciju s ovom aplikacijom (dnevnici sustava) za tu svrhu koriste druge osobne podatke (kao što je IP adresa).


Informacije koje nisu sadržane u ovom pravilu

Više detalja o prikupljanju ili obradi osobnih podataka može se zatražiti od vlasnika u bilo kojem trenutku.
Molimo pogledajte kontakt podatke na početku ovog dokumenta.


Kako se obrađuju zahtjevi "Ne pratite"
Ova aplikacija ne podržava zahtjeve "Ne pratite".
Da biste utvrdili poštuju li usluge treće strane koje koristi zahtjeve "Ne pratite", pročitajte njihova pravila o privatnosti.


Promjene na ovom pravilu privatnosti
Vlasnik zadržava pravo izmjene ovog pravila o privatnosti u bilo koje vrijeme davanjem obavijesti svojim korisnicima na ovoj stranici i eventualno unutar ove prijave (aplikacije?) i / ili - koliko je to tehnički i pravno izvedivo - šaljući obavijesti korisnicima putem bilo kakvih kontaktnih podataka dostupnih vlasniku.
Preporučljivo je često provjeriti ovu stranicu, odnoseći se na datum posljednje izmjene navedene na dnu.
Ako promjene utječu na postupke obrade obavljene na temelju suglasnosti korisnika, vlasnik će prikupiti novi pristanak od korisnika, gdje je to potrebno.

Definicije i zakonske reference


Osobni podaci (ili podaci)
Sve informacije koje izravno, neizravno ili u vezi s drugim informacijama - uključujući osobni identifikacijski broj - omogućuju identifikaciju ili identifikaciju fizičke osobe.


Podaci o korištenju
Informacije prikupljene automatski putem ove aplikacije (ili usluge trećih strana koje se koriste u ovoj aplikaciji), što može uključivati: IP adrese ili nazive domena računala koje koriste korisnici koji se služe ovom aplikacijom, URI adrese (Uniform Resource Identifier), vrijeme zahtjeva, način korištenja za slanje zahtjeva poslužitelju, veličina zaprimljene datoteke u odgovoru, numerički kod koji pokazuje status poslužiteljeva odgovora (uspješan ishod, pogreška itd.), zemlja podrijetla, značajke preglednika i operacijskog sustava koje koristi korisnik, različite vremenske detalje po posjetu (npr. vrijeme provedeno na svakoj stranici unutar aplikacije i pojedinosti o putu koji slijedi unutar aplikacije s posebnim osvrtom na slijed posjećenih stranica i druge parametre o operacijskom sustavu uređaja i / ili korisničkom informatičkom okruženju.
 

Korisnik
Pojedinac koji koristi ovu prijavu i koji se, ako nije drukčije navedeno, podudara s predmetom podataka.
 

Predmet podataka
Fizička osoba na koju se odnose osobni podaci.


Obrađivač podataka (ili nadzornik podataka)
Fizička ili pravna osoba, javno tijelo, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime kontrolora, kako je opisano u ovon pravilu privatnosti.


Kontrolor podataka (ili vlasnik)
Fizička ili pravna osoba, javno tijelo, agencija ili drugo tijelo koje sama ili zajedno s drugima određuje svrhe i načine obrade osobnih podataka, uključujući sigurnosne mjere koje se odnose na rad i uporabu ove aplikacije.
Kontrolor podataka, osim ako nije drukčije navedeno, jest vlasnik ove aplikacije.


Ova aplikacija
Sredstva kojima se prikupljaju i obrađuju osobni podaci korisnika.

Usluga
Usluga koju pruža ova aplikacija kao što je opisano u relativnim uvjetima (ako je dostupno) i na ovoj web lokaciji / aplikaciji.


Europska unija (ili EU)
Ako nije drukčije navedeno, sve reference Europskoj uniji u okviru ovog dokumenta uključuju sve trenutne članice Europske unije i Europski gospodarski prostor.


Kolačići
Mali skup podataka pohranjenih na korisničkom uređaju.


Pravne informacije
Ova izjava o zaštiti privatnosti pripremljena je na temelju odredbi višestrukih zakona, uključujući i čl. 13/14 Uredbe (EU) 2016/679 (Opća uredba o zaštiti podataka).
Ovo se pravilo privatnosti odnosi isključivo na ovu aplikaciju, ako u ovom dokumentu nije navedeno drukčije.

Zadnje ažuriranje: 29. siječnja 2019.
iubenda je poslužitelj ovog sadržaja i prikuplja samo osobne podatke koji su strogo potrebni za njegovo pružanje