Politika kolačića za www.bernardjan.com

Ovaj dokument informira korisnike o tehnologijama koje pomažu ovoj aplikaciji da postigne dolje opisane svrhe. Takve tehnologije omogućavaju vlasniku pristup i pohranu podataka (primjerice uporabom kolačića) ili uporabu resursa (primjerice pokretanjem skripte) na korisnikovom uređaju dok komuniciraju s ovom aplikacijom.

 

Radi jednostavnosti, sve su takve tehnologije u ovom dokumentu definirane kao "tragači" - osim ako postoji razlog za razlikovanje.
Primjerice, dok se kolačići mogu koristiti i na web i na mobilnim preglednicima, bilo bi netočno govoriti o kolačićima u kontekstu mobilnih aplikacija jer su oni tragači temeljeni na pregledniku. Iz tog razloga, u ovom se dokumentu izraz kolačići koristi samo tamo gdje je posebno namijenjen naznačavanju te određene vrste tragača.

Za neke svrhe u koje se koriste tragači može biti potreban i pristanak korisnika. Kad god je dana suglasnost, ona se može slobodno povući u bilo kojem trenutku slijedeći upute dane u ovom dokumentu.

Ova se aplikacija koristi tragačima kojima upravlja izravno vlasnik (tzv. tragači "prve strane") i tragačima koji omogućuju usluge koje pružaju treće strane (tzv. tragači "treće strane"). Ako ovim dokumentom nije drukčije naznačeno, pružatelji usluga "treće strane" mogu pristupiti tragačima kojima oni upravljaju.
Periodi valjanosti i isteka kolačića i drugih sličnih tragača mogu se razlikovati ovisno o životnom vijeku koji je odredio vlasnik ili odgovarajući davatelj usluga. Neki od njih ističu po prestanku sesije pregledavanja korisnika.
Uz ono što je navedeno u opisima unutar svake od kategorija u nastavku, korisnici mogu pronaći preciznije i ažurirane informacije u vezi sa životnim vijekom specifikacijama, kao i sve druge relevantne informacije - kao što je prisutnost drugih tragača - u povezanim politikama privatnosti određene treće strane ili kontaktiranjem vlasnika.

 

Za više informacija o kalifornijskim potrošačima i njihovim pravima na privatnost, korisnici mogu pročitati pravilo privatnosti.

Aktivnosti koje su strogo potrebne za rad ove aplikacije i isporuku usluge

Ova se aplikacija koristi takozvanim "tehničkim" kolačićima i drugim sličnim programima za praćenje za provođenje aktivnosti koje su strogo potrebne za rad ili isporuku usluge.

Ostale aktivnosti koje uključuju uporabu tragača

Neke od usluga navedenih u nastavku prikupljaju statistike u anonimnom i agregiranom obliku i za njih ne mora biti potrebna suglasnost korisnika ili ih vlasnik može upravljati izravno - ovisno kako su opisane - bez pomoći trećih strana.

Ako su neke usluge treće strane navedene među alatima u nastavku, one se mogu koristiti za praćenje navika pregledavanja korisnika - uz ovdje navedene podatke i bez znanja vlasnika. Detalje potražite u pravilima o privatnosti navedenih usluga.

Mjerenje

Ova aplikacija koristi tragače za mjerenje prometa i analizu ponašanja korisnika s ciljem poboljšanja usluge.

Analitika

Usluge sadržane u ovom odjeljku omogućuju vlasniku praćenje i analizu web prometa te se mogu koristiti za praćenje ponašanja korisnika.

Google analitika (Google Ireland Limited)

Google analitika usluga je web analize tvrtke Google Inc. ("Google"). Google koristi prikupljene podatke kako bi pratio i pregledao upotrebu ove aplikacije, pripremio izvješća o svojim aktivnostima i dijelio ih s drugim Googleovim uslugama.
Google može koristiti prikupljene podatke za kontekstualizaciju i prilagodbu oglasa vlastite oglasne mreže.

Obrađeni osobni podaci: kolačići i podaci o korištenju.

Mjesto obrade: Irska – Privacy Policy.

Anonimne analitičke usluge

Usluge sadržane u ovom odjeljku omogućavaju vlasniku da, pomoću tragača trećih strana, anonimno prikuplja i upravlja analitikom.

Google analitika s anonimnim IP-om (Google Ireland Limited)

Google analitika usluga je web analize tvrtke Google Inc. ("Google"). Google koristi prikupljene podatke kako bi pratio i pregledao upotrebu ove aplikacije, pripremio izvješća o svojim aktivnostima i dijelio ih s drugim Googleovim uslugama.
Google može koristiti prikupljene podatke za kontekstualizaciju i prilagodbu oglasa vlastite oglasne mreže.
Ova integracija usluge Google analitika anonimizira vašu IP adresu. Djeluje skraćivanjem IP adresa korisnika unutar država članica Europske unije ili u drugim zemljama ugovornicama u Sporazumu o Europskom gospodarskom prostoru. Samo u iznimnim slučajevima cjelovita IP adresa bit će poslana Google poslužitelju i skraćena u SAD-u.

Obrađeni osobni podaci: kolačići i podaci o korištenju.

Mjesto obrade: Irska – Privacy Policy.

Kako upravljati preferencijama i pružiti ili povući pristanak

Postoje različiti načini upravljanja postavkama vezanim uz tragače i pružanje i povlačenje pristanka, gdje je to potrebno:


Korisnici mogu upravljati postavkama povezanim s tragačima izravno iz vlastitih postavki uređaja, primjerice, sprječavanjem uporabe ili pohrane tragača.

 

Uz to, kad god se uporaba tragača temelji na pristanku, korisnici mogu dati ili povući takvu suglasnost postavljanjem svojih postavki u obavijesti o kolačićima ili odgovarajućim ažuriranjem takvih postavki putem odgovarajućeg widgeta za preferencije o pristanku, ako je dostupan.
 

Također je moguće putem relevantnih značajki preglednika ili uređaja izbrisati prethodno pohranjene tragače, uključujući one koji se koriste za pamćenje početnog pristanka korisnika.

Ostali tragači u lokalnoj memoriji preglednika mogu se ukloniti brisanjem povijesti pregledavanja.

U odnosu na bilo koje tragače treće strane, korisnici mogu upravljati svojim preferencijama i povući svoj pristanak putem poveznice za odjavu (opt-out) (ako je to omogućeno), koristeći sredstva navedena u politici privatnosti treće strane ili kontaktiranjem treće strane.

Pronalaženje postavki tragača

Korisnici mogu, primjerice, pronaći informacije o upravljanju kolačićima u najčešće korištenim preglednicima na sljedećim adresama:

Korisnici također mogu upravljati određenim kategorijama tragača koji se koriste u mobilnim aplikacijama isključivanjem putem relevantnih postavki uređaja, poput postavki oglašavanja za mobilne uređaje ili postavki praćenja općenito (korisnici mogu otvoriti postavke uređaja, pregledati i potražiti odgovarajuću postavku).

Specifične odjave (opt-outs) za oglašivačku industriju

Bez obzira na gore navedeno, korisnici mogu slijediti upute koje pružaju YourOnlineChoices (EU), Network Advertising Initiative (SAD) i Digital Advertising Alliance (SAD), DAAC (Kanada), DDAI (Japan) ili druge slične usluge. Takve inicijative omogućuju korisnicima da odaberu svoje postavke praćenja za većinu oglašavačkih alata. Vlasnik stoga preporučuje da korisnici koriste ove resurse uz informacije sadržane u ovom dokumentu.

Digital Advertising Alliance nudi aplikaciju nazvanu AppChoices koja pomaže korisnicima da kontroliraju oglašavanje na temelju interesa u mobilnim aplikacijama.

Vlasnik i kontrolor podataka

Bernard Vjeran Franolić
Ilica 218
10000 Zagreb
Hrvatska

Vlasnikova kontakt e-pošta: bernardjanofficial@yahoo.com

Budući da vlasnik ne može u potpunosti kontrolirati uporabu tragača trećih strana putem ove aplikacije, bilo kakve posebne reference na tragače trećih strana smatrat će se indikativnim. Kako bi dobili cjelovite informacije, molimo korisnike da prouče pravila privatnosti trećih strana čije su usluge navedene u ovom dokumentu.

S obzirom na objektivnu složenost tehnologija praćenja, korisnici se pozivaju da kontaktiraju vlasnika ako žele primiti bilo kakve daljnje informacije o uporabi takvih tehnologija pomoću ove aplikacije.

Definicije i zakonske reference

Osobni podaci (ili podaci)

Sve informacije koje izravno, neizravno ili u vezi s drugim informacijama - uključujući osobni identifikacijski broj - omogućuju identifikaciju ili identifikaciju fizičke osobe.

Podaci o korištenju

Informacije prikupljene automatski putem ove aplikacije (ili usluge trećih strana koje se koriste u ovoj aplikaciji), što može uključivati: IP adrese ili nazive domena računala koje koriste korisnici koji se služe ovom aplikacijom, URI adrese (Uniform Resource Identifier), vrijeme zahtjeva, način korištenja za slanje zahtjeva poslužitelju, veličina zaprimljene datoteke u odgovoru, numerički kod koji pokazuje status poslužiteljeva odgovora (uspješan ishod, pogreška itd.), zemlja podrijetla, značajke preglednika i operacijskog sustava koje koristi korisnik, različite vremenske detalje po posjetu (npr. vrijeme provedeno na svakoj stranici unutar aplikacije i pojedinosti o putu koji slijedi unutar aplikacije s posebnim osvrtom na slijed posjećenih stranica i druge parametre o operacijskom sustavu uređaja i / ili korisničkom informatičkom okruženju.

Korisnik

Pojedinac koji koristi ovu prijavu i koji se, ako nije drukčije navedeno, podudara s predmetom podataka.

Predmet podataka

Fizička osoba na koju se odnose osobni podaci.

Obrađivač podataka (ili nadzornik podataka)

Fizička ili pravna osoba, javno tijelo, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime kontrolora, kako je opisano u ovom pravilu privatnosti.

Kontrolor podataka (ili vlasnik)

Fizička ili pravna osoba, javno tijelo, agencija ili drugo tijelo koje sama ili zajedno s drugima određuje svrhe i načine obrade osobnih podataka, uključujući sigurnosne mjere koje se odnose na rad i uporabu ove aplikacije. Kontrolor podataka, osim ako nije drukčije navedeno, jest vlasnik ove aplikacije.

Ova aplikacija

Sredstva kojima se prikupljaju i obrađuju osobni podaci korisnika.

Usluga

Usluga koju pruža ova aplikacija kao što je opisano u relativnim uvjetima (ako je dostupno) i na ovoj web lokaciji / aplikaciji.

Europska unija (ili EU)

Ako nije drukčije navedeno, sve reference Europskoj uniji u okviru ovog dokumenta uključuju sve trenutne članice Europske unije i Europski gospodarski prostor.

Kolačić

Kolačići su tragači koji se sastoje od malih skupova podataka pohranjenih u korisnikovom pregledniku.

Tragač

Tragač označava bilo koju tehnologiju - npr. kolačiće, jedinstvene identifikatore, web-svjetionike, ugrađene skripte, e-oznake i otiske prstiju - koja omogućuje praćenje korisnika, primjerice pristupanjem ili pohranjivanjem podataka na uređaju korisnika.

Pravne informacije

Ova izjava o zaštiti privatnosti pripremljena je na temelju odredbi višestrukih zakona, uključujući i čl. 13/14 Uredbe (EU) 2016/679 (Opća uredba o zaštiti podataka).

Ovo se pravilo privatnosti odnosi isključivo na ovu aplikaciju, ako u ovom dokumentu nije navedeno drukčije.

Zadnje ažuriranje: 23. studenog 2020.

iubenda je poslužitelj ovog sadržaja i prikuplja samo osobne podatke koji su strogo potrebni za njegovo pružanje.

Prikaži čitavo Pravilo privatnosti.